top of page

צמחים רב שנתיים למראה ירוק במשך כל השנה


כל אחד מאתנו מעוניין בגינה ועיצוב מרפסות מוריקות באופן קבוע. צמחים רב שנתיים, בשתילה נכונה, יכולים להבטיח זאת על ידי תכנון מיטבי, אדמה איכותית, השקיה נבונה ודישון מתאים. רגע… לא הזכרנו את החשיפה לשמש: גם שעות הצל והאור חשובות. קבלו מורה נבוכים לירוק מתמשך.

לא מומלץ לשתול צמחים רב שנתיים באדניות, משום שהמיקום הצר אינו מאפשר התפתחות תקינה של הצמח. אם אין מנוס, מומלצות אדניות רחבות ועמוקות, כך גם צמחים לגדר חיה המיועדים להסרת הנוף הנשקף (נושא המוכר במרפסות של בנייני מגורים צמודים), יוכלו לצמוח בצורה תקינה אם יטופלו כראוי. קחו חשבון את כיוון המרפסת – דרומית או צפונית, ושתלו בהתאם לשעות האור הנדרשות לכל צמח.


טיפים נוספים
bottom of page