top of page

עיצוב גינות קטנות בצורה חכמה

עיצוב גינות קטנות בצורה חכמה

אם אין הרבה מרחב אין זה אומר שהגינה לא תוכל לספק את כל הצרכים של כל בני הבית. תכנון גינה נכון מסייע ליצירת מרחב נעים ונוח למנוחה ולמשחק. כמה טיפים יכולים לסייע: המיקום של מרחב המנוחה חשוב. ברוב המקרים הוא יבנה בסמוך ליציאה מהבית – המרפסת. חשוב לבדוק את כיווני הזריחה והשקיעה כדי לשתול עץ שיספק את הצל לשעות אחר הצהריים.

יש לתת את הדעת לנושא התחזוקה של העץ. האם הוא מנשיר עלים ועד כמה? מה לגבי הפירות והזרעים שלו? עד כמה הוא רגיש למחלות, והאם בכלל מדובר בעלווה מלאה המספקת צל במשך העונה הרצויה. חשוב לשים לב לאזור בו ימוקם כאשר המחשבה על אופי ההשתרשות שלו והסתעפותה באים בחשבון. כבר קרו מקרים שאותו עץ אמנם הפיק צל, אבל גם הרים את משטח אזור המנוחה או חדר אל מערכת הביוב בשורשיו.

גינות קטנות מעוצבות כולל אזור משחק

אזור המשחק לילדים חשוב גם הוא, ומומלץ שיבנה כך שלא יהיה מוסתר מהעין. מצד שני, מומלץ שלא יתפוס את מרכז הגינה אלא יהיה ממוקם בצד כדי “להרוויח” מקום לצמחייה. יש הנוטים לבחור אחרת ולמקם את אזור המשחק במרכז כאשר סביבו צמחים לגדר חיה. חשוב לתת את הדעת למשטח האזור. קיימים חיפויים שונים וביניהם גם כאלה שיוכלו לתת מענה רך המגן על הילדים בשעת משחק.

תכנון שתילה מיטבי

עיצוב גינות קטנות עוסק ביצירת תחושת מרחב. בניית מסלעות יכולה לסייע בנושא. ערוגות מדורגות מאפשרות שתילה מגוונת כאשר משחק הגובה משחק תפקיד. כמו כן, משחק צבעים נכון יעשיר את מראה הגינה, אם כי חשוב לשמור על איזון נכון על מנת שלא ליצור תחושת מחנק. המלצה נוספת היא לשתול סוגי צמחים לגינה בעלי פריחה בצבעים עזים קרוב למרכז הגינה ולא בקצה כי הם מושכים את תשומת הלב. מקומם בקצוות ייצור תחושה של מרחב קטן (העין נוטה להימשך לכיוון של הצבע החזק), מיקומם קרוב למרכז יעניק תחושת מרחב (העין תמשך למרכז ולא לקצוות).

טיפים נוספים
bottom of page